De betekenis van bloedbezinking

Algemene informatie over bloedbezinking

BSE, een afkorting van bloedbezinking, is een bloedtest die u kunt ondergaan wanneer er gedacht wordt dat er een ontsteking of infectie in het lichaam zit. Tijdens de bloedbezinking wordt er gekeken naar de snelheid waarmee rode bloedcellen in onstolbaar bloed bezinken. De bezinkingssnelheid wordt uitgedrukt in millimeters en op basis van deze snelheid kan worden geconstateerd of er eventueel aanwezigheid is van een infectie. De bloedbezinking is een van meest aangevraagde bloedonderzoeken. De uitslag geeft geen directe indicatie, maar wordt wel door huisartsen als richtlijn gebruikt om een mogelijke ziekte of ontsteking te beoordelen.

Video over Bloedstolling:

 

Wat is een verhoogde bloedbezinking?

Van nature heeft ieder mens normale waarden, maar wanneer er sprake is van een ontsteking of ziekte kan het zijn dat er een verhoogde bloedbezinking is. BSE is een algemene test die alleen aan kan tonen dat er een ziekte is, maar niet welke of waar het zit. Wanneer u een verhoogde bloedbezinking hebt kan het betekenen dat er een infectieziekte in het lichaam zit, maar ook auto-immuunziekte of schade aan organen. De test is dus niet specifiek genoeg om te kunnen achterhalen wat er precies in uw lichaam aan de hand is. Op basis van deze test kan uw huisarts een diagnose stellen, in combinatie met eerder informatie die van u bekend is.

Wanneer kan een BSE aangevraagd worden?

Het is een eenvoudig proces om een bloedbezinking aan te vragen, en daarom is het ook een va de meest aangevraagde bloedtesten op het moment. Het aanvragen van deze test kan via de huisarts en dit gebeurt meestal zodat infectie of zeikte kan worden uitgesloten of juist verder onderzocht kan worden. Er is slechts één buisje bloed uit de arm nodig, dit is al voldoende om de waarden te testen. In het buisje bevindt zich al antistollingsmiddel, waardoor het bloed onstolbaar wordt gemaakt.

De normale waarden van man, vrouw en kind

Hieronder ziet u een tabel van de normaal waarden bij kinderen, vrouwen en mannen. Dit betekent dat er een gemiddelde normale waarde is, die eigenlijk altijd hetzelfde is. Hoe komt het dat de bloedbezinking bij vrouwen net wat hoger ligt dan bij mannen? Zwangerschap, maar ook menstruatie, kunnen een verhoogde waarde veroorzaken. U heeft een licht verhoogde waarde wanneer de normale waarde kleiner is dan twee keer de normale waarde. Er is sprake van een sterk verhoogde waarde als het aantal boven de 100 mm/uur komt.

Leeftijd Normale waarde

  • Kind van 10 jaar of jonger 3-13 mm/uur
  • Vrouw jonger dan 50 <20 mm/uur
  • Vrouw ouder dan 50 <30 mm/uur
  • Zwangere vrouw (7-9 maanden) <30 mm/uur
  • Man jonger dan 50 <15 mm/uur
  • Man ouder dan 50 <20 mm/uur