De betekenis van bloedbezinking

Algemene informatie over bloedbezinking

BSE, een afkorting van bloedbezinking, is een bloedtest die u kunt ondergaan wanneer er gedacht wordt dat er een ontsteking of infectie in het lichaam zit. Tijdens de bloedbezinking wordt er gekeken naar de snelheid waarmee rode bloedcellen in onstolbaar bloed bezinken. De bezinkingssnelheid wordt uitgedrukt in millimeters en op basis van deze snelheid kan worden geconstateerd of er eventueel aanwezigheid is van een infectie. De bloedbezinking is een van meest aangevraagde bloedonderzoeken. De uitslag geeft geen directe indicatie, maar wordt wel door huisartsen als richtlijn gebruikt om een mogelijke ziekte of ontsteking te beoordelen.

Video over Bloedstolling: