Wat is een capillaire bloeding?

Algemene informatie over capillaire bloedingen

Een capillaire bloeding is een van de meest voorkomende bloedingen in het menselijk lichaam. Het gaat hierbij om een bloeding uit de haarvaten. Anders dan bij een slagaderlijke bloeding is er bij een capillaire bloeding veel minder sprake van bloedverlies en het is dan ook redelijk makkelijk te stelpen. Bij een deze bloeding is er vaak sprake van een schaafwond of een kleine snee waarbij enkele haarvaten open zijn gegaan. Het stollingsproces bij deze bloeding verloopt dan ook veel soepeler en sneller dan bij een gevaarlijke bloeding zoals in een slagader.

De haarvaten in het lichaam

Een capillair of haarvat is het kleinste bloedvat in het lichaam, ze zijn vaak nog dunner dan een haar. De capillaire vaten zijn niet alleen de kleinste in het lichaam, maar ook de meest talrijke. Wat is het doel van de haarvaten in het lichaam? Er bevinden zich slagaderen en gewone aderen in het lichaam. Slagaderen brengen bloed naar de organen in het lichaam en tegelijkertijd moeten er afvalstoffen van de organen worden meegenomen. Er vindt van nature geen uitwisseling plaats tussen slagaderen en aderen, en daar speelt de haarvat een rol in. De stoffen in slagaderen gaan dus via de haarvaten naar de aderen.

Het verschil met andere soorten bloedingen

Haarvaten zijn dus klein, maar ze spelen wel een belangrijke en zelfs onmisbare rol in het menselijk lichaam. Een capillaire bloeding is in de meeste gevallen niet ernstig, omdat de druk vaak laag ligt en het bloeden snel gestopt kan worden. Er is in een haarvat vaak maar ruimte voor één bloedvat, dus het bloeden zal daarom ook snel stoppen. Zo’n capillaire bloeding is dus een stuk minder ernstig dan bijvoorbeeld een aderlijke of slagaderlijke bloeding. Deze kunnen zowel in- als uitwendig plaatsvinden en zijn in sommige gevallen zelfs levensbedreigend.