Bloedprikken, wat is het en waarom is het nodig?

De belangrijkste informatie over bloedprikken

bloedprikken

Injectienaald voor bloedprikken

Bloedprikken is de afname van bloed in het lichaam. Dit gebeurt in het ziekenhuis, maar het kan ook voorkomen dat u dit zelf moet laten doen bij een afnamelocatie bij u in de buurt (bijvoorbeeld een Bloedbank). Er kunnen meerdere redenen zijn waarvoor u bloed moet laten prikken. Als u zich al lange tijd niet lekker voelt kan de dokter het aanraden om uw bloed te laten prikken. Met dit bloedonderzoek wordt gekeken naar eventuele afwijkingen in het bloed. Ook wanneer u medicijnen slikt waarbij regelmatig bijwerkingen voorkomen wordt aangeraden om het bloed eens in de zoveel tijd te laten controleren.

Hoe werkt de bloedafname?

In de meeste gevallen krijgt u van de huisarts te horen dat uw bloed gecontroleerd moet worden. Dit kan na aanleiding van lichamelijke klachten zijn of bij gebruik van medicijnen. U krijgt een formulier mee met de juiste informatie voor de medewerker bloedafname. Het bloedprikken kan dus in het ziekenhuis maar ook bij een afnamelocatie in de buurt. Het bloedprikken zelf gaat als volgt: u krijgt een elastieken band om uw bovenarm, om zo makkelijker een ader te vinden om in te prikken. Vervolgens wordt een ader aangeprikt en wordt het bloed in buisjes afgenomen, het aantal is afhankelijk van wat er nodig is.

Waar moet u op letten voor het bloedprikken?

In sommige gevallen is het noodzakelijk om op een lege maag bloed te prikken. In dit geval moet u dus nuchter zijn op het moment van bloedprikken. U mag dan één nacht voor de bloedafname niet eten, drinken of roken. Doet u dit wel, dan kan dit gevolgen hebben voor de uitslag. Vraag ook aan de medewerker bloedafname wanneer u kunt bellen voor de uitslag, in de meeste gevallen is dit twee à drie dagen. U heeft zelf de verantwoordelijkheid om voor de uitslag te bellen. Wanneer er een negatieve uitslag is geconstateerd wordt u persoonlijk gebeld door de huisarts of het ziekenhuis.

Bloedafname bij donatie

Er zijn ook andere redenen waarom u zou moeten bloedprikken. Wanneer u zich aanmeldt als bloeddonor moet er van te voren ook een onderzoek plaatsvinden. Ook hier nemen ze bloed af om op eventuele ziektes te controleren. Wanneer de uitslag positief is, krijgt u groen licht om bloed te doneren. Hierbij geldt ook: wanneer er een negatieve uitslag is, wordt u vanzelfsprekend zo snel mogelijk op de hoogte gehouden. Met het bloedprikken wordt niet alleen gekeken naar de gezondheid van het bloed, maar ook naar welke bloedgroep u heeft. Er kunnen heel veel dingen in het lichaam gecontroleerd worden door middel van bloedafname.

De kosten van bloedafname

Moet u geld betalen voor bloedprikken? De kosten van de bloedafname die boven uw eigen risico uitkomen hoeft u niet zelf te betalen en wordt dus vergoed door de verzekeraar. Het kostenplaatje hangt wel af van de hoeveelheid testen die u moet ondergaan. Wanneer u risico op bepaalde ziektes heeft wordt bloedprikken vaak wel vergoed, maar preventief bloed prikken niet altijd. Het is dus altijd goed om dit van te voren goed te controleren.

Hoe gaat bloedprikken in zijn werk? Bekijk deze video van van den Assem: