Bloedvaten

Algemene informatie over de bloedvaten

bloedvat

Schematisch weergave van een bloedvat

Een bloedvat maakt deel uit van de bloedsomloop. Er zijn verschillende typen bloedvaten te onderscheiden.

  • Slagaders of arteriën (lat. arteria, mv. arteriae) zijn bloedvaten die dicht bij het hart staan of hier rechtstreeks vanaf stammen. Door de pompwerking van het hart kan je het bloed in je slagaders voelen kloppen. Slagaders transporteren zuurstofrijk bloed. Er is slechts 1 slagader voor het transporteren van zuurstofarm bloed, de longslagader.
  • Kleine arteriën of arteriolen zijn kleinere bloedvaaten met kleine spiertjes in de aderwand die samentrekken of ontspannen. Op deze manier zorgen ze voor het vernauwen of verwijden van het vat en regelen de hoeveelheid bloedtoevoer naar weefsels en organen.
  • Haarvaten of capillaire zijn zeer dunne bloedvaten die diep in het weefsel kunnen doordringen. In de haarvaten vindt de uitwisseling van zuurstof, voedingsstoffen en afvalstoffen plaats. (lees meer over capillaire bloedingen)
  • Aders zijn iets anders dan bovengenoemde bloedvaten. Aders worden ook wel venen genoemd en transporteren zuurstofarm bloed. Het zijn brede bloedvaten met slappe vaatwanden die zorgen voor de terugvoer van het bloed vanuit de organen en weefsels richting het hart. Aders hebben speciale terugslagkleppen die verhinderen dat het bloed de verkeerde kant op stroomt.

Aderontsteking

Een aderontsteking is een plaatselijke ontsteking en stolselvorming van de wand van een oppervlakkig gelegen ader. Dit wordt ook wel trombo genoemd. Aderontsteking komt het meest voor in de beenaders. De ontsteking verdwijnt vaak na enkele dagen tot weken spontaan.