Bloedvergiftiging

/Bloedvergiftiging
Bloedvergiftiging2018-08-08T07:34:35+00:00

Bloedvergiftiging

Een bloedvergiftiging, oftewel sepsis, is een ernstig en soms zelfs dodelijk ziektebeeld. De oorzaak van een bloedvergiftiging is een infectie, meestal door bacteriën of hun producten (toxinen). Bloedvergiftiging is de ontstekingsreactie van het hele lichaam als reactie op een infectie. Binnentreden van bacteriën in de bloedbaan kan het gevolg zijn van een ontstoken wond, infectie van een orgaansysteem, blaasontsteking of huidinfectie.

Bepaalde mensen hebben meer kans op een bloedvergiftiging, dit zijn mensen die recent een operatie hebben ondergaan, mensen met een verminderde afweer (Aids-patiënten, patiënten met afweeronderdrukkende geneesmiddelen zoals bij de ziekte van Crohn of bij reuma), kankerpatiënten met name die met chemotherapie zijn behandeld, ouderen, en kinderen jonger dan 4 jaar.

 

Verschijnselen bloedvergiftiging:

 • Koorts, soms met koude rillingen en er kan ondertemperatuur ontstaan.
 • Snelle ademhaling die kortademigheid ten gevolge kan hebben.
 • Lage bloeddruk
 • Snelle hartslag
 • Weinig tot niet plassen
 • Bloedstollingsproblemen

Oorzaken van sepsis

Een sepsis kan veroorzaakt worden vanuit een ontsteking in elk deel van het lichaam. De meest voorkomende delen zijn:

 • vanuit de longen, bijvoorbeeld. door een longontsteking of slijmophoping.
 • vanuit de buik, bijv door blindedarm- of galblaasontstekingen of door een andere operatie.
 • vanuit de urinewegen door de blaaskatheter (slangetje in de blaas dat urine afvoert) of door suikerziekte.
 • via de huid door (operatie)wonden of door een infuus insteekopening.
 • vanuit het centrale zenuwstelsel bijv. door een hersenvliesontsteking. Een patiënt met een bloedvergiftiging is in principe niet besmettelijk. U kunt de patiënt dus gewoon aanraken. In het zeldzame geval dat de patiënt wel besmettelijk is wordt u hiervan door de arts of verpleegkundige op de hoogte gebracht.

Behandeling van sepsis:

 • ondersteuning bieden van de bedreigde organen, bijvoorbeeld door kunstmatige beademing.(zie ook onze folder kunstmatige beademing).
 • ondersteuning geven aan de nieren door een kunstnier die tijdelijk de functie van de nieren overneemt.
 • het toedienen van een hoge dosering vloeistof via het infuus om de lage bloeddruk te behandelen.
 • het geven van geneesmiddelen om de bloeddruk te verhogen en hartfunctie te verbeteren.
 • het toedienen van antibiotica om de ontsteking te bestrijden.
 • onderzoek doen om de bron van de bloedvergiftiging op te sporen: zoals het kweken van de diverse lichaamsvochten, röntgenfoto’s en soms een CT-scan.

Lees meer over bloedvergiftiging.