Bloedvergiftiging

Algemene informatie over bloedvergiftiging

sepsis

Bij bloedvergiftiging ( Sepsis ) telt elke second

Een bloedvergiftiging – of sepsis – is ernstig en kan in sommige gevallen dodelijk zijn. De oorzaak van een bloedvergiftiging is een infectie die doorgaans door bacteriën wordt veroorzaakt. Bloedvergiftiging is de ontstekingsreactie van het hele lichaam als reactie op de infectie. Het binnentreden van bacteriën in de bloedbaan kan meerdere oorzaken hebben. Het kan bijvoorbeeld het gevolg zijn van een ontstoken wond, een infectie van een orgaansysteem, een blaasontsteking of huidinfectie.

De kans op bloedvergiftiging is groter als iemand een operatie heeft ondergaan of een verminderde afweer heeft. Dit zijn bijvoorbeeld:

 • Aids-patiënten
 • patiënten met afweeronderdrukkende geneesmiddelen zoals bij de ziekte van Crohn of bij reuma
 • kankerpatiënten – met name als zij met chemotherapie zijn behandeld
 • ouderen
 • kinderen jonger dan 4 jaar

De verschijnselen bloedvergiftiging zijn:

 • Koorts, soms met koude rillingen en er kan ondertemperatuur ontstaan.
 • Snelle ademhaling die kortademigheid kan veroorzaken
 • Lage bloeddruk
 • Snelle hartslag
 • Weinig tot niet plassen
 • Bloedstollingsproblemen

Oorzaken van sepsis

Een sepsis kan veroorzaakt worden vanuit een ontsteking in elk deel van het lichaam. De meest voorkomende delen zijn:

 • Vanuit de longen, bijvoorbeeld. door een longontsteking of slijmophoping.
 • De buik, bijv door blindedarm- of galblaasontstekingen of door een andere operatie.
 • De urinewegen door de blaaskatheter (slangetje in de blaas dat urine afvoert) of door suikerziekte.
 • Via de huid door (operatie)wonden of door een infuus insteekopening.
 • Vanuit het centrale zenuwstelsel bijv. door een hersenvliesontsteking.

Een patiënt met een bloedvergiftiging is in principe niet besmettelijk. U kunt de patiënt dus gewoon aanraken. In het zeldzame geval dat de patiënt wel besmettelijk is wordt u hiervan door de arts of verpleegkundige op de hoogte gebracht.

Behandeling van sepsis:

 • Ondersteuning bieden van de bedreigde organen, bijvoorbeeld door kunstmatige beademing.(zie ook onze folder kunstmatige beademing).
 • Ondersteuning geven aan de nieren door een kunstnier die tijdelijk de functie van de nieren overneemt.
 • Het toedienen van een hoge dosering vloeistof via het infuus om de lage bloeddruk te behandelen.
 • Het geven van geneesmiddelen om de bloeddruk te verhogen en hartfunctie te verbeteren.
 • Het toedienen van antibiotica om de ontsteking te bestrijden.
 • Onderzoek doen om de bron van de bloedvergiftiging op te sporen: zoals het kweken van de diverse lichaamsvochten, röntgenfoto’s en soms een CT-scan.

Lees meer over bloedvergiftiging.

Video over Bloedvergiftiging