Rode Bloedcellen

/Rode Bloedcellen
Rode Bloedcellen2018-04-22T10:23:30+00:00

Rode Bloedcellen

Het grootste deel van het bloed bestaat uit rode bloedcellen (40%) en bijna alle bloedcellen (99%) zijn rode bloedcellen. Deze bloedcellen, ook wel erytrocyten of rode bloedlichaampjes genoemd, zorgen er onder anderen voor dat er een goed transport van zuurstof is tussen de longen en de andere weefsels van het lichaam.

Tijdens dit transport wordt er zuurstof naar de longen gebracht en wordt de koolstofdioxide weer uit het lichaam gehaald. De opvallende rode kleur van de rode bloedcellen wordt veroorzaakt door hemoglobine.

Hemoglobine bezit een hoog ijzergehalte. Als het lichaam te weinig hemoglobine bezit, kan het niet meer goed functioneren. Door het ijzer blijft uw lichaam naar behoren functioneren. Als u minder dan 3,5 gram ijzer in uw bloed heeft kunt u lusteloos en moe worden. Het gevolg is dat er bloedarmoede ontstaat.

Bij gezond bloed zijn er ongeveer 5 miljoen rode bloedcellen per kubieke millimeter in het bloed aanwezig, wat neerkomt op een totaal van ongeveer 25.000 miljard rode bloedcellen in een menselijk lichaam. Rode bloedcellen zijn ronde schijfjes met een diameter van circa 7,5 micrometer en een dikte van circa 2,0 micrometer.

Rode bloedcellen leven ongeveer 4 maanden en worden zowel binnen (intravasale bloedafbraak) als buiten (extravasale bloedafbraak) de bloedbaan afgebroken. Binnen de bloedbaan wordt 10-20 % van de rode bloedlichaampjes afgebroken en daarbuiten 80-90% in vooral de milt, maar ook in de lever, botten en centraal zenuwstelsel. De rode bloedcellen worden gemaakt in het rode beenmerg. Dit is aanwezig in de platte botten en in de uiteinden van de ronde botten in ons lichaam. Er worden maar liefst 2,4 miljoen rode bloedcellen per seconde geproduceerd in een mens.

Maar ook de witte bloedcellen worden in het rode beenmerg gemaakt. Het is zelfs zo dat alle bloedcellen afkomstig zijn uit gemeenschappelijke stamcellen in het beenmerg. Tijdens de verdere delingen veranderen de bloedcellen zich in de verschillende typen cellen (rood en wit). Na de laatste deling en alvorens de rode bloedcellen in de bloedstroom vrijkomen, produceren ze grote hoeveelheden hemoglobine en verliezen daarna de binnenste kern.

Het afgesplitste deel met de kern wordt vervolgens opgeruimd door macrofagen. Na twee dagen in de bloedbaan hebben de cellen ook hun mitochondriën en ribosomen verloren. De afsplitsing van de kern vindt trouwens alleen plaats bij zoogdieren; alle andere gewervelden hebben rode bloedlichaampjes met een kern.

 

Sikkelcelziekte

Sikkelcelziekte is een bloedstoornis die door beide ouders wordt doorgegeven. Deze ziekte komt bij bepaalde etnische groepen extra veel voor, zoals bij negroïde mensen, Arabieren, Grieken, Italianen, Latijns-Amerikanen en autochtone Amerikanen. Normale rode bloedcellen zijn heel buigzaam en ringvormig, ongeveer zoals een donut. Door hun buigzaamheid en vorm kunnen zij gemakkelijk door kleine bloedvaatjes (‘haarvaten’) stromen. Bij mensen met sikkelcelziekte worden de rode bloedcellen sikkelvormig en ook minder buigzaam.

De abnormaal gevormde cellen blijven in de haarvaatjes steken, en daardoor wordt de bloedstroom naar belangrijke organen geblokkeerd. Bij mensen met sikkelcelziekte kunnen symptomen optreden zoals gelige ogen en huid, een bleke huid, vertraagde groei, pijn in botten en gewrichten, verhoogd infectierisico, zweren in de benen, oogbeschadiging, bloedarmoede en verslechtering van de organen die van de aderbelemmering te lijden hebben.