Wat is een bloedtransfusie?

Belangrijke achtergrond informatie over bloedtransfusie

Bloedgroepen Transfusie

Bloedgroepen spelen een grote rol bij Bloedtransfusies

Een bloedtransfusie is een behandeling waarbij er bloed van een donor in de aderen van een patiënt wordt gebracht die hier baat bij heeft. Bloed bestaat uit meerdere onderdelen: rode en witte bloedcellen, bloedplaatjes en bloedplasma. Er zijn dan ook verschillende soorten bloedtransfusies die voorkomen. In sommige gevallen is er totaal bloed nodig en dan zijn dus alle componenten van bloed betrokken bij de transfusie. In andere gevallen is er alleen plasma nodig, of juist alleen rode of witte bloedcellen. Er wordt dus altijd eerst gekeken naar de componenten die de patiënt nodig heeft voordat de transfusie plaatsvindt.

In welke gevallen vindt er een transfusie plaats?

Wanneer vindt er een bloedtransfusie plaats? Als er een ongeluk is gebeurt waarbij het slachtoffer veel bloed heeft verloren is er een transfusie nodig, maar ook wanneer er bij een patiënt sprake is van bloedarmoede of wanneer een bepaalde ziekte, zoals leukemie, bestreden wordt. Het kan ook voorkomen dat een patiënt bloedingen heeft of een tekort aan bloedplaatjes of plasma. In dat geval moet er ook een transfusie plaatsvinden. Dit moet zo snel mogelijk gebeuren, en daarom is het ook zo belangrijk dat er veel donors zijn. Hoe meer mensen bloed geven, hoe sneller anderen geholpen kunnen worden.

De juiste bloedgroep voor een bloed transfusie

Een ander belangrijk punt voor de transfusie is de keuze voor de juiste doelgroep. Er zijn een viertal bloedgroepen en u kunt niet zomaar iedere bloedgroep toegediend krijgen. Hier moet dus goed op gelet worden tijdens een bloedtransfusie. In de meeste gevallen wordt van te voren ook snel getest hoe een patiënt reageert op een kleine dosis van transfusie. Hieronder vindt u een handig overzicht van welke bloedgroepen er zijn en welke bloedgroepen wat kunnen ontvangen. Horizontaal vindt u de bloedgroep van de ontvanger en verticaal de bloedgroep van de donor.

De ‘x’ geeft aan van wie de bloedgroep kan ontvangen.

A+ A- B+ B- AB+ AB- O+ O-
A+ X
A- X X X X
B+ X X
B- X X X X
AB+ X
AB- X X
O+ X X X X
O- X X X X X X X X

h2>Zo gaat een bloedtransfusie in zijn werk

Het is dus belangrijk om de juiste bloedgroepen met elkaar te matchen. Een bloedtransfusie gaat als volgt: wanneer een donor zich aanmeld wordt er altijd een gezondheidscheck gedaan zodat er gecontroleerd kan worden op eventuele ziektes. Daarna moet er bij iedere donatie een vragenlijst worden ingevuld over de gezondheid. Ook wordt het bloed na donatie altijd gecontroleerd in het ziekenhuis. Daarna wordt gekeken of het bloed van de patiënt matcht met het bloed van de donor. Wanneer er klontering ontstaat is het bloed niet geschikt voor een bloedtransfusie. Er wordt gezocht naar bloed wat wel geschikt is, en dat wordt vervolgens toegediend via het infuus.

Bijwerkingen van een bloedtransfusie

Het kan voorkomen dat er bijwerkingen ontstaan bij een bloedtransfusie. Zo kan er koorts optreden, maar dit verdwijnt vaak vanzelf weer. Andere bijwerkingen zijn jeuk, een rode huid, rillingen of galbulten. Dit kan allemaal verholpen worden door het gebruik van de juiste medicijnen. Wanneer u thuis nog klachten krijgt kunt u altijd contact opnemen met de spoedeisende hulp zodat het probleem zo snel mogelijk opgelost kan worden.

Video Bloedtransfusie – Hoe gaat men te werk: